Prośba o hasło

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza, dzięki któremu będziemy mogli nadać Państwu indywidualne hasło dostępu do strony.

Informacje ogólne
* Nazwa szkoły:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* Województwo:
* Telefon: (0- ) - -
Faks: (0- ) - -
* E-mail:
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami
* Imię:
* Nazwisko:
Telefon: (0- ) - -
E-mail:
Zgoda na przetwarzanie danych
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanych poniżej celach i zakresie:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia dostępu do zawartości strony edukacja.insert.com.pl oraz w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez InsERT S.A. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli chcecie Państwo być informowani na bieżąco o produktach i usługach, ofertach oraz ważnych komunikatach skierowanych do naszych klientów, prosimy o wyrażenie odpowiedniej, dobrowolnej zgody na taką komunikację i przekazywanie informacji handlowych:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez InsERT S.A. końcowych urządzeń telekomunikacyjnych celu przekazywania na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych związanych z działalnością InsERT S.A., w tym w szczególności ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług w formie:

W każdej chwili mogę wycofać każdą z wyrażonych zgód oraz zgodę na wszystkie formy komunikacji.

Przesłany do nas formularz zostanie dokładnie sprawdzony, a po weryfikacji poprawności danych bezzwłocznie prześlemy Państwu pocztą elektroniczną hasło umożliwiające dostęp do strony przeznaczonej tylko dla nauczycieli.