Szkolenia

Rewizor GT krok po kroku

Multimedialne szkolenie Rewizor GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu finansowo-księgowego Rewizor GT - od instalacji i konfiguracji parametrów po najważniejsze funkcje programu, m.in. administrowanie planami kont, dekretacja i księgowanie, obsługa środków trwałych, zarządzanie rozrachunkami czy ewidencja i rozliczanie podatku VAT. Omówiono również funkcje kadrowo-płacowe obsługiwane za pomocą programu mikroGratyfikant GT.

Wszystkie zagadnienia przedstawiono w przystępny sposób, w wygodnej dla użytkownika formie. Szkolenie zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozwalają lepiej poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Instalacja i pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy.
 • Przeniesienie danych.
 • Interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych.
 • Plan kont, bilans otwarcia, dekretacja.
 • Finanse i rozrachunki - dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami.
 • Ewidencje VAT - obsługa podatku VAT, przykłady zapisów w ewidencji VAT, pozostałe deklaracje skarbowe.
 • Środki trwałe - ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, operacje na środkach trwałych, amortyzacja.
 • Homebanking.
 • Wydruki - wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i deklaracji skarbowych.
 • Współpraca z innymi programami (Subiekt GT, mikroGratyfikant GT, Gratyfikant GT, Subiekt 5, Subiekt dla Windows), schematy importu danych.
 • Praca z programem mikroGratyfikant GT (ewidencja osobowa, umowy o pracę i cywilnoprawne, wypłaty, rozliczenia ZUS).

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Cena specjalna dla szkół: 61 zł

Cena standardowa: 303,78 zł

Zamówienia mogą Państwo składać elektronicznie pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 71-78-76-110.

Gratyfikant GT krok po kroku

Multimedialne szkolenie Gratyfikant GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT - od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Informacje przedstawione są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • instalacja;
 • pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy;
 • przeniesienie danych z programów Gratyfikant 3, mikroGratyfikant GT oraz Płatnik;
 • interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych;
 • ewidencje - ewidencja osobowa, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, ewidencja akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń;
 • kalendarze i ewidencja czasu pracy;
 • składniki i zestawy placowe;
 • wynagrodzenia - tworzenie list płac, dodawanie wypłat, parametry wynagrodzeń;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • wydruki - wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i deklaracji skarbowych.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Cena specjalna dla szkół: 61 zł

Cena standardowa: 303,78 zł

Zamówienia mogą Państwo składać elektronicznie pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 71-78-76-110.

Rachunkowość bez tajemnic

Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu księgowości. Multimedialny podręcznik na płycie CD przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości.

W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.

  Tematy omówione w szkoleniu:

 • podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 • zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
 • międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości (harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
 • aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
 • bilans;
 • rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
 • konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
 • zestawienie obrotów i sald;
 • przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) - konta kosztów, konta przychodów;
 • dzielenie i łączenie kont;
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Dla uczniów i nauczycieli specjalna cena: 61 zł

Cena standardowa: 120,78 zł

Zamówienia mogą Państwo składać elektronicznie pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 71-78-76-110.

Kadry i płace bez tajemnic

Dla uczniów i nauczycieli specjalna cena: 61 zł

Cena standardowa: 120,78 zł

Zamówienia mogą Państwo składać elektronicznie pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub telefonicznie pod numerem 71-78-76-110.

Zmiany w księgowości 2010

Multimedialne szkolenie Zmiany w księgowości 2010 w niezwykle przystępny sposób i w atrakcyjnej formie omawia zmiany w przepisach księgowych w roku 2010 i wynikające z nich zmiany w obsłudze programu Rewizor GT. Wszystkie czynności zostały szczegółowo opisane oraz przedstawione na filmach.

Zagadnienia omówione w szkoleniu:

Zmiany w księgowości 2010
 1. Zmiany w prawie:
  • nowa zasada generalna dla transakcji wewnątrzwspólnotowych;
  • nowe ewidencje i obowiązki sprawozdawcze (metody i terminy rozliczeń): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, VAT-R;
  • nowe zasady zwrotu podatku naliczonego podmiotom zagranicznym.
 2. Zmiany w Rewizorze GT:
  • obsługa transakcji SPTK (Sprzedaż Poza Terytorium Kraju);
  • obsługa transakcji Import usług;
  • obsługa zwrotu podatku podróżnym w transakcji Sprzedaż krajowa;
  • wyliczanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE;
  • schemat importu FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).
 3. Zbiór aktów prawnych.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM;
 • Adobe Flash Player (na płycie);
 • program do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader - na płycie).

Licencje szkoleń są jednostanowiskowe.

Cennik

Zmiany w kadrach i płacach 2010

Multimedialne szkolenie Zmiany w kadrach i płacach 2010 w niezwykle przystępny sposób i w atrakcyjnej formie omawia zmiany w przepisach obowiązujące w kadrach i płacach w roku 2010 i wynikające z nich zmiany w obsłudze programu Gratyfikant GT. Wszystkie czynności zostały szczegółowo opisane oraz przedstawione na filmach.

Zagadnienia omówione w szkoleniu:

Zmiany w kadrach i płacach 2010
 1. Zmiany w prawie:
  • nowe przepisy dotyczące deklaracji dochodowych;
  • nowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • zmiany w programie Płatnik.
 2. Zmiany w Gratyfikancie GT:
  • obsługa deklaracji PIT-8AR i załączników PIT/B, PIT/D i PIT/O;
  • obsługa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych: słownik prac o szczególnym charakterze, okresy pracy i naliczanie składki na FEP (umowy o pracę i cywilnoprawne), wypłaty, rachunki, wydruk listy płac, wydruki zmienione z definicji, wydruki wykorzystujące treści dokumentów, zestawienia;
  • współpraca z nową wersją programu Płatnik - aktualizacja formularzy ZUS, dodatek za godziny nadliczbowe.
 3. Zbiór aktów prawnych.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM;
 • Adobe Flash Player (na płycie);
 • program do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader - na płycie).

Licencje szkoleń są jednostanowiskowe.

Cennik