Porady

Porady do Gratyfikanta GT

Jest taki składnik płacowy, jak premia, ale nie można tam wybrać procentu tej premii, tylko kwotę.

Gratyfikant GT

Należy to wykonać w module Definicje-Składniki płacowe, wybrać odpowiedni składnik np. Premia, wejść do niego poprzez Popraw i na zakładce Wartość wybrać Dodaj definicję. Dodanie składnika finalnego – Podstawa miesięczna, dodanie operatora * oraz dodanie wartości 0,20 spowoduje, że składnik ten będzie wyliczany jako 20% podstawy miesięcznej.

Czy można wprowadzić własną treść wzoru umowy-zlecenia?

Gratyfikant GT

Własne treści dokumentów tworzy się w module Administracja-Słowniki-Treści dokumentów. Wykorzystuje się je zazwyczaj poprzez wybranie w odpowiednim module z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcji Drukuj-Dokumenty kadrowe. Uwaga: Jeśli chodzi o treść umowy-zlecenia, to „haczyk” polega na tym, iż najpierw trzeba zdefiniowaną w słownikach treść wybrać na umowie i drukować jako umowę cywilnoprawną.

Porady do Rachmistrza GT

Dzwonię z biura rachunkowego. Od stycznia jest nowa wartość np. miesięcznej ulgi podatkowej i wprowadziłem to w jednym podmiocie. Niech mi Pan powie, jak mam to teraz przepisać do reszty 20 podmiotów.

Rachmistrz GT

Niestety trzeba osobno wchodzić do poszczególnych podmiotów i wpisywać te parametry „ręcznie”. W wersji 1.11 systemu InsERT GT wprowadzono do usługę InsMAIL (tylko dla firm mających wykupiony Abonament na ulepszenia), która pozwala na pobranie większości parametrów z naszego serwera, ale dla każdego podmiotu z osobna. Jest też program Biuro GT, które pozwala na zbiorcze zarządzanie tymi parametrami.

Porady do Subiekta GT

Na wydruku faktury VAT sprzedaży dla kontrahenta z UE nie drukują się mnemoniki państw przed NIP-ami.

Subiekt GT

Pytanie o posiadaną wersję programu. Jeśli wersja to 1.00, 1.01 lub 1.02, to pkt. 1, jeśli wersja to 1.03 lub wyższa to pkt. 2. Pkt. 1. Ta wersja nie posiada takiej funkcjonalności i należy zainstalować aktualną wersję. Pkt. 2. Należy sprawdzić, czy podmiot i kontrahent mają ustawione znaczniki Zarejestrowany w UE oraz czy na dokumencie jest wybrany typ transakcji VAT WDT lub WNT. Podgląd wzorca FS Standard powinien dać poprawny wynik.

Na wydruku faktury VAT sprzedaży jest za mało miejsca na cały opis produktu/usługi.

Subiekt GT

Należy wejść do modułu Administracja-Wydruki, odnaleźć wzorzec wydruku o nazwie FS Standard i wybrać dla niego opcję Powiel. Następnie na zakładce Zawartość dodać jedną z pozycji: Opis, Opis 2-gi wiersz, Uwagi, Uwagi 2-gi wiersz, Opis pozycji. Ewentualnie w edycji kolumny zaznaczyć znacznik przy rozciąganiu pozycji.

W zawartości faktury VAT sprzedaży nie pojawia się kolumna Ilość. Trzeba żmudnie wywoływać klawiszem F2 listę towarów, tam wpisywać, ale na zawartości jej nie widać. Na wydruku jest poprawnie.

Subiekt GT

Należy wejść do jakiejkolwiek faktury (nawet dodając nową), kliknąć na liście prawym klawiszem myszy, wybrać opcję Operacje na liście, potem Lista kolumn i sprawdzić, czy jest zaznaczona pozycja Ilość (w tym przypadku jest). Jeszcze raz kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać opcję Operacje na liście, następnie opcję Parametry listy i po lewej stronie na dole kliknąć klawisz Przywróć domyślne.

Jak wystawić duplikat faktury (z datą wydruku duplikatu)?

Subiekt GT

Najpierw w module Administracja-Wzorce wydruków należy odnaleźć wzorzec FS Duplikat i za pomocą menu Narzędzia uaktywnić go. Potem przejść do modułu Faktury sprzedaży, ustawić się na wybranym dokumencie i wybrać opcję Drukuj. W oknie drukowania wybrać wzorzec FS Duplikat i wprowadzić datę wydruku duplikatu.

Nie można usunąć faktury VAT zakupu. Pojawia się komunikat Za mało towaru na magazynie, mimo, że jest go sporo.

Subiekt GT

Dostawa ta została już wydana. Należy odnaleźć dokumenty, które tą dostawę lub te dostawy rozchodowują, poprawić je znosząc skutek magazynowy. Potem usunąć przedmiotową fakturę VAT zakupu i jeszcze raz poprawić wcześniejsze dokumenty, tym razem ustanawiając skutek magazynowy.

Jak dodać fakturę zaliczkową, bo na liście jej nie ma.

Subiekt GT

Trzeba najpierw wypisać Zamówienie od klienta, a następnie wybrać opcję Przekształć w Fakturę zaliczkową częściową.

Chciałem wydrukować fakturę VAT sprzedaży w języku niemieckim i mimo, że na liście wzorców wydruku jest taki wzorzec, to przy wydruku nie jest on dostępny.

Subiekt GT

Zanim zaczniemy drukować fakturę VAT sprzedaży w języku niemieckim, należy w module Administracja-Wydruki odnaleźć tenże wzorzec i z menu Operacje wybrać opcję Ustaw jako aktywny.

Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Jak to nie można? Dlaczego mam wystawiać fakturę zaliczkową końcową, skoro klient jej nie zrealizował, tylko się rozmyślił?

Subiekt GT

Faktury zaliczkowej nie można tak sobie usunąć, ponieważ kwota zaliczki została zafiskalizowana na drukarce fiskalnej. Ustawodawca też nie określił zasad korekty takiej faktury, dlatego najlepiej będzie zrealizować to zamówienie jako fakturę zaliczkową końcową i wystawić do niej korektę.

W Subiekcie GT można ustawić sposób wydawania towarów wg FIFO lub LIFO. Czy można w czasie wystawiania dokumentu wybrać konkretną dostawę?

Subiekt GT

Niestety nie można. Uwaga: Jest to tylko możliwe w dodatku do Subiekta GT: niebieski PLUS dla InsERT GT.